PRIVATLIVSPOLITIK

1. GENERELT
1.1 Metal Group ApS (“EasyFix”, “easyfixshop.dk”, “vores”, “os” eller “vi”) er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget fra dig. Vores kontaktoplysninger kan ses under punkt. 7 på denne side.

1.2 Dette er en forklaring på, hvordan Metal Group ApS indsamler og behandler oplysninger, der vedrører dig, herunder til hvilke formål, hvordan vi sikrer de oplysninger, vi modtager, og hvilke rettigheder du har. 

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG TIL HVILKE FORMÅL, OG HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING
2.1 Når du besøger hjemmesiden easyfixshop.dk, indsamler vores system automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside. De data, systemet registrerer, er blandt andet oplysninger om, hvilken browser du bruger, hvilke ord, produkter og kategorier du søger på, din IP-adresse, netværkslokation og informationer om din computer, mobil eller tablet, som gør det muligt for os at forbedre din brugeroplevelse og optimere easyfixshop.dk’s funktioner, ligesom vi bruger oplysningerne til at kunne foretage relevant markedsføring.

2.2 Når du tilmelder dig easyfixshop.dk’s direkte markedsføring, eksempelvis vores Facebookside, nyhedsbrev, eller lignende, registrerer vi dit navn, din mailadresse samt andre frivillige oplysninger, du selv afgiver i forbindelse med tilmeldingen. Formålet er at kunne levere relevant markedsføring til dig.

2.3 Når du køber et produkt på easyfixshop.dk registrerer vi de oplysninger, du selv afgiver, som eksempelvis dit navn, din adresse, din mailadresse, dit telefonnummer, betalingsmåde, leveringsmåde, samt hvilke produkter du har købt og eventuelt returneret til os. Disse oplysninger bliver registreret, for at vi kan levere de produkter, som du har bestilt, og desuden administrere og overholde dine rettigheder til at returnere og reklamere over en vare. Oplysninger om dine køb via vores hjemmeside indsamles desuden, så vi kan overholde lovkrav til bogføring og regnskab.

3. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1 easyfixshop.dk overdrager oplysninger om dit navn, din adresse, din mailadresse, dit ordrenummer samt leveringsønsker til DSV Road, som varetager fragten og leveringen af de varer, du har købt hos os. Disse oplysninger udveksles mellem EasyFix og transportøren via myDSV.

3.2 Da vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer på hjemmesiden, indsamling af permissions til udsendelse af nyhedsbreve, deltagelse i konkurrencer, relevant markedsføring samt bedømmelse af vores virksomhed og produkter, kan oplysninger om dit navn og din mailadresse blive betroet til disse. 

4. DINE RETTIGHEDER
4.1 For at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring vores behandling af dine personlige oplysninger skal vi som dataansvarlige oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1 Du har til enhver tid ret til at bede om at få oplyst, hvilke data vi har registreret om dig, hvilke formål dine data tjener, hvilke kategorier af personlige oplysninger vi har registreret om dig, hvem der modtager og behandler oplysningerne, samt hvorfra vores data om dig er indsamlet.

4.2.2 Du har ret til, pr. mail, at få tilsendt en kopi af de personlige oplysninger, vi har registreret og behandler om dig. Ønsker du at få tilsendt sådan en kopi, skal du sende vores en skriftlig anmodning på . Vi fremsender udelukkende personlige oplysninger, som knytter sig direkte til den mailadresse, anmodningen er sket på.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1 Du har ret til at få ukorrekte personoplysninger om dig selv korrigeret af os, så vi ikke anvender fejlagtige informationer om dig, når du benytter virksomhedens services. Hvis du opdager, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, skal du gøre os opmærksomme herpå via skriftlig henvendelse på mail til os, så vi kan rette fejlen.

4.4 Retten til sletning

4.4.1 Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller dele af dine personoplysninger slettet af os. Det gælder eksempelvis, hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har noget juridisk grundlag for at fortsætte behandlingen af dine data. Hvis en fortsat behandling af dine personlige oplysninger er nødvendig, det kan for eksempel være i tilfælde, hvor vi skal overholde vores juridiske forpligtelser, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares i forbindelse med politiefterforskning, er vi ikke forpligtede til at slette de oplysninger, vi har registreret på dig.

Sletning af personlige oplysninger kan kun ske med tilbagevirkende kraft. Anmoder du om at få dine oplysninger slettet, skal du være opmærksom på, at der på ny vil blive indsamlet oplysninger om dig, hvis du benytter dig af vores virksomheds ydelser eller services i fremtiden.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få en kopi af de personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at overføre personoplysninger om dig selv til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, segmentering og analyse, som vi foretager for at kunne gøre vores kommunikation og markedsføring relevant i forhold til dig.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1 Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring, eksempelvis nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du rette skriftlig henvendelse til os på 

4.9 Retten til at klage

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores virksomheds behandling af dine personlige oplysninger. Din klage skal i den forbindelse indgives enten skriftligt pr. mail til eller telefonisk på +45 33 19 32 00.

SLETNING AF PERSONDATA
5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af easyfixshop.dk, vil efter en samlet periode på 2 år enten blive slettet eller udelukkende være tilgængelige i anonymiseret form, således at de ikke kan spores tilbage til dig. Dette forudsætter dog, at du i denne periode ikke har interageret med vores virksomheds services, herunder besøgt vores hjemmeside, foretaget køb via vores hjemmeside, deltaget i konkurrencer, læst eller klikket på mails og annoncer mm.

5.2 De personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med køb, du har foretaget på easyfixshop.dk, vil som udgangspunkt blive slettet eller anonymiseret, så de ikke kan spores tilbage til dig. Dette forudsætter dog, at du ikke har interageret med vores virksomheds services, herunder besøgt vores hjemmeside, foretaget køb hos os, deltaget i konkurrencer, læst eller klikket på mails og annoncer mm. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi vurderer at have et legitimt behov for at opbevare dem.

5.3 Virksomhedens regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, så vi kan opfylde bogføringslovens krav om opbevaring af regnskabsmateriale.

5.4 De personoplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din interaktion med vores kundeservice, vil blive slettet 2 år efter din sidste henvendelse til os.

6. SIKKERHED
6.1 Metal Group ApS har gennemført alle de anbefalede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger uden hensigt eller på ulovlig vis bliver destrueret, bortkommer, bliver ændret, forringet, misbrugt eller kommer uvedkommende i hænde eller til kendskab.

6.2 Det er udelukkende medarbejdere, som har et berettiget behov for at tilgå dine oplysninger for at udføre deres arbejde, der får adgang til dine persondata.

7. KONTAKTOPLYSNINGER
7.1 Metal Group ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via vores hjemmeside.

7.2 Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, eller hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores virksomheds persondatapolitik, kan du kontakte:

Metal Group ApS

Industrivænget 9

DK-4622 Havdrup

Mail: 

Telefon: +45 25697949

 

8. VERSIONER
8.1 Dette er version 1 af Metal Group ApS’ persondatapolitik dateret den 29.05.2024