Tips til dig

På denne side kan du få hjælp til at montere dine EasyFix søjler.
For en mere detaljeret guide med trin-for-trin billeder se gerne vores katalog.

Monteringsvejledning til EasyFix Standard & Heavy

1. Søjlen tages ud af kassen og lægges på plant underlag. Vær opmærksom på galvaniseringen kan tage skade af voldsomme slag.

2. OBS! Den røde trykfordelingsklods monteres i toppen af underrøret, så flangen på trykfordelingsklodsen hviler på overkanten af underrøret.

3. Afstandsklodserne placeres i overrøret, så det passer med det ønskede mål. Se eksempel nedenfor.

4. Underrør og overrør samles. Herefter monteres de 2 gevindstænger i de mellemste flanger, og møtrikker monteres på gevindstængerne.

5. EasyFix tilpasses. Møtrikkerne spændes. Herefter fastgøres EasyFix i top- og bundfundament. Således at underrør fastgøres i bund, og overrør fastgøres i top. Vederlagsplader kan anvendes i top og bund.

Brug KUN de medfølgende afstandsklodser

Monteringsvejledning til EasyFix Mini

1. Søjlen tages ud af kassen og lægges på plant underlag. Vær opmærksom på galvaniseringen kan tage skade af voldsomme slag.

2. OBS! Den røde trykfordelingsklods monteres i toppen af underrøret, så flangen på trykfordelingsklodsen hviler på overkanten af underrøret.

3. Afstandsklodserne placeres i overrøret, så det passer med det ønskede mål. Se eksempel nedenfor.

4. Afstandsklodserne placeres i overrøret, så det passer med det ønskede mål.

5. EasyFix Mini samles. Underrørets flange fastgøres på underlaget, og overrørets flange fastgøres i toppen.

Brug KUN de medfølgende afstandsklodser

 
EBS ApS tager ikke ansvar for konstruktionens bæreevne, såfremt punkterne i monteringsvejledningen ikke er fulgt.

 

Tekniske data for EasyFix® søjlen:
CE-mærket,
DS/EN-1090,
Korrosionsklasse C3